آیکون سقل گیری هدف در دستگاه فلزیاب چه کمکی به طلایابی و دفینه یابی میکند؟

آیکون سقل گیری هدف در دستگاه فلزیاب چه کمکی به طلایابی و دفینه یابی میکند؟

استفاده از دستگاه طلایاب جهت پیدا کردن دفینه و گنج و یا همان اشیاء عتیقه زمانی سودبخش خواهد بود که اوپراتور بتواند نقطه دقیق هدف را در کاوش طلا تعیین کند.
نقطه گیری دقیق در معنای عام طلایابی به دو صورت تقسیم میشود:
۱: محل خود شیء فلزی (عتیقه)
۲:مرکز اشیاء
در کاوش طلایابی ، فلزیابی برای عدم ایجاد خسارت به عتیقه کشف شده و ادامه مسیر حفاری درست بهتر هست سقل هدف را به صورت دقیق بدانیم والا موجب از دست رفتن موقعیت کشف دفینه مورد نظر خواهد شد

 

 

جهت  مشاوره و خرید فلزیاب، خرید طلایاب، خرید گنج یاب

09337982779

نوشته آیکون سقل گیری هدف در دستگاه فلزیاب چه کمکی به طلایابی و دفینه یابی میکند؟ اولین بار در شرکت کاوشگران زرین مهر – وارد کننده طلایاب، فلزیاب، گنج یاب. پدیدار شد.


جهت خرید فقط با شماره زیر در تماس باشید


۰۹۱۹۶۶۳۸۲۵۳


۰۹۱۹۶۶۳۸۲۵۴


Source: http://metaldetects.com/feed/

آیکون سقل گیری هدف در دستگاه فلزیاب چه کمکی به طلایابی و دفینه یابی میکند؟

آیکون سقل گیری هدف در دستگاه فلزیاب چه کمکی به طلایابی و دفینه یابی میکند؟

استفاده از دستگاه طلایاب جهت پیدا کردن دفینه و گنج و یا همان اشیاء عتیقه زمانی سودبخش خواهد بود که اوپراتور بتواند نقطه دقیق هدف را در کاوش طلا تعیین کند.
نقطه گیری دقیق در معنای عام طلایابی به دو صورت تقسیم میشود:
۱: محل خود شیء فلزی (عتیقه)
۲:مرکز اشیاء
در کاوش طلایابی ، فلزیابی برای عدم ایجاد خسارت به عتیقه کشف شده و ادامه مسیر حفاری درست بهتر هست سقل هدف را به صورت دقیق بدانیم والا موجب از دست رفتن موقعیت کشف دفینه مورد نظر خواهد شد

 

 

جهت  مشاوره و خرید فلزیاب، خرید طلایاب، خرید گنج یاب

09337982779

نوشته آیکون سقل گیری هدف در دستگاه فلزیاب چه کمکی به طلایابی و دفینه یابی میکند؟ اولین بار در شرکت کاوشگران زرین مهر – وارد کننده طلایاب، فلزیاب، گنج یاب. پدیدار شد.


جهت خرید فقط با شماره زیر در تماس باشید


۰۹۱۹۶۶۳۸۲۵۳


۰۹۱۹۶۶۳۸۲۵۴


Source: http://metaldetects.com/feed/